بهینه ساز (حذف) URL اپن کارت -
اشتراک گذاری
Facebook Google Plus Twitter Pinterest

ماژول در تاریخ ۹۶/۰۲/۰۷
اپدیت شد
پشتیبانی از طریق تلگرام یا تماس یا ایمیل
بهینه ساز URL اپن کارت به گونه ایی که لینک های اضافی رو حذف میکند
به عنوان مثال :
در اپن کارت بیشتر قسمت ها از جمله login register و نمایش محصولات
به این گونه نمایش داده میشه
/index.php?route=account/login
با نصب این ماژول
قسمت های اضافی آن حذف شده
و تنها قسمت های اصلی نشان داده میشه
مثلا
www.yoursite.com/login
www.yoursite/com.register
www.yoursite.com/test
حتما دمو این محصول را ببینید

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط