ماژول اکسل برای اپن کارت ۳ ExcelPort -
اشتراک گذاری
Facebook Google Plus Twitter Pinterest

ماژول اکسل برای اپن کارت ۳ ExcelPort

  • ایمپورت و اکسپورت محصولات و دسته بندی ها
  • ایمپورت و اکسپورت خصوصیات و گروه های خصیصه
  • ایمپورت و اکسپورت مشتریان و گروه های مشتریان
  • ایمپورت و اکسپورت سفارشات ، تولیدکنندگان و  گزینه ها
  • سازگار با حالت چند فروشگاهی

انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۱٫۵ به نسخه اپن کارت ۲٫۰
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۱٫۵ به نسخه اپن کارت ۲٫۰٫۳٫۱
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۱٫۵ به نسخه اپن کارت ۲٫۱
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۱٫۵ به نسخه اپن کارت ۲٫۲
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۱٫۵ به نسخه اپن کارت ۲٫۳٫۰٫۲
———
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰ به نسخه اپن کارت ۲٫۰٫۳٫۱
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰ به نسخه اپن کارت ۲٫۱
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰ به نسخه اپن کارت ۲٫۲
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰ به نسخه اپن کارت ۲٫۳٫۰٫۲
———
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰٫۳٫۱ به نسخه اپن کارت ۲٫۱
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰٫۳٫۱ به نسخه اپن کارت ۲٫۲
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۰٫۳٫۱ به نسخه اپن کارت ۲٫۳٫۰٫۲
———
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۱ به نسخه اپن کارت ۲٫۲
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۱ به نسخه اپن کارت ۲٫۳٫۰٫۲
———
انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۲ به نسخه اپن کارت ۲٫۳٫۰٫۲

———

انتقال اطلاعات از اپن کارت نسخه ۲٫۳ به نسخه اپن کارت ۳٫۰٫۰٫۲

 

نسخه های سازگار این افزونه :  

۳٫۰٫۰٫۰, ۳٫۰٫۱٫۱, ۳٫۰٫۱٫۲, ۳٫۰٫۲٫۰, ۳٫۰٫۳٫۰b, 1.5.1.3, 1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.3, 1.5.3.1, 1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

 

لازم به ذکر است که این افزونه در وب سایت اصلی اپن کارت با قیمت ۱۱۹٫۹۹ دلار برای فروش گذاشته شده است. 

که ما آن را برای شما خریداری کرده و به قیمت کمی برای فروش گزاشتیم
 

o4cy_excelport3.jpg

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط